Zemědělského družstva se sídlem v Čejkovicích

Čejkovice, Bílovická 950,
IČO 00 13 56 82